Wat u moet weten

Het eBay-beleid helpt ons om van eBay een veilige en eerlijke handelsplaats te maken voor alle kopers en verkopers. We vinden het belangrijk dat u zich op uw bedrijf kunt concentreren in plaats van tijd te verliezen met het lezen van beleidsregels.
 
Vanaf 1 oktober 2019 gebeurt het volgende:
 
●    We vereenvoudigen en voegen beleidsregels op eBay samen.
●    We verbeteren onze communicatie bij mogelijke inbreuken op ons beleid.
●    Met de functie ‘Alle aanbiedingen verbergen’ helpen we u om inbreuken op te lossen en te blijven verkopen.
 

Een eenvoudiger eBay-beleid

We zijn ons ervan bewust dat zakelijke verkopers zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van ons beleid. Als er iets misgaat, moet u het probleem snel kunnen oplossen. 
 
Vanaf 1 oktober vereenvoudigen we onze beleidsstructuur en beperken we het totale aantal beleidsregels. We veranderen niet wat wel en niet is toegestaan op eBay, maar we voegen beleidsregels samen zodat ze gemakkelijker te begrijpen zijn. U vindt ons beleid nog steeds in het gedeelte Hulp en contact. 
 

Uw inbreuken op het beleid helpen begrijpen

De meeste mensen verkopen met de beste bedoelingen. We begrijpen dat fouten gebeuren en in dat geval helpen we u graag om deze op te lossen.
 
We blijven u waarschuwen wanneer aanbiedingen een inbreuk vormen op ons beleid, maar we herschrijven onze e-mails en berichten volledig zodat u het volgende duidelijk begrijpt: 
 
1.    Het beleid
2.    Hoe u het beleid hebt overtreden
3.    De acties die u moet ondernemen
4.    De gevolgen als u geen actie onderneemt
We geven u een uitstelperiode zodat u alle nodige acties kunt ondernemen om het probleem op te lossen.  

Daarnaast standaardiseren we de te volgen procedure bij inbreuken, zodat u het probleem makkelijker kunt oplossen. 
 

Bedrijfscontinuïteit verzekeren

We begrijpen dat fouten gebeuren en daarom zullen we vanaf 1 oktober ons beleid ook op een andere manier implementeren. Volgens ons huidige beleid kunnen we uw aanbiedingen beëindigen en uw account schorsen.

We introduceren een nieuwe maatregel met de naam Alle aanbiedingen verbergen. Hiermee verbergen we uw vaste prijs aanbiedingen in de zoekresultaten van kopers en rubrieken op eBay tijdelijk tot u de inbreuk op ons beleid hebt opgelost, in plaats van uw aanbiedingen te beëindigen en uw account te schorsen. Na deze tijdelijke periode zijn uw aanbiedingen opnieuw zichtbaar in de zoekresultaten en rubrieken, en verliest u geen verkoopgeschiedenis voor uw objecten. 

De functie Alle aanbiedingen verbergen maakt uw aanbiedingen tijdelijk onzichtbaar in de zoekresultaten op eBay. Kopers die uw objecten volgen of op uw objecten hebben geboden, kunnen hun aankopen nog steeds voltooien. U kunt ook nog steeds bestellingen uitvoeren en uw klantenservice beheren. Als verkoper blijft u altijd verantwoordelijk voor alle verschuldigde kosten.


Waarschuwing: De specifieke aanbieding die een inbreuk vormt op het beleid, wordt nog steeds beëindigd. Bovendien blijven we accounts schorsen wanneer deze een ernstige inbreuk op het beleid vormen, zoals vervalsingen of verboden objecten.

Volgende stappen

U hoeft niets te doen, maar we raden u wel aan om uzelf vertrouwd te maken met onze nieuwe beleidsstructuur, die geïntroduceerd wordt op 1 oktober. 

Help onze content verbeteren met feedback

Uw feedback is belangrijk voor ons! U kunt ons helpen ons nieuws voor verkopers te verbeteren door onze enquête in te vullen.